תלמידים מפתחים תחושת נפח, ריכוז, דיוק והתמדה ביחד עם הכרת תולדות האומנות. סטודנטים מכינים תיקי עבודות ומתכוננים לקראת לימודים בפקולטות השונות לאומנות. תלמידים של הסטודיו מתקבלים ולומדים בהצלחה בשנקר, בצלאל, מכון אבני, במכללה להוראה טכנולוגית בחולון