מבוגרים
נוער
ילדים
09 • 7650106 טל
054 • 5966822 נייד
galina665@gmail.com דוא''ל
כפר סבא ,רח' המיסדים 32 כתובת